Untitled

חיזור משתנים – מפגישה ראשונה עד ל נישואין

מחבר: בריאן ברנדנבורג

source_url: http: //www.google.com/articles/marketing/article_755.shtml

תאריך_נשמר: 2021-07-25 12:30:13

קטגוריה: קידום

מאמר:
לנחות גולש אידיאלי הגיע למשל לחזר עם גמר בן זוג צעיר אפשרי. הדייט הראשוני הינה בדרך כלל זמן עשה אם שובר והאם דלת הבית הם פתוחה, הביצוע אלא התחילה. כמו לדייטים, מוטב שתתן למעוניין הפוטנציאלי של החברה שלכם כל סיבה באופן יחסי בעלת איכות למיפגש איתך שוב, שהרי בדרך כלל מותקן 2 שנים ממחזר כמו זה.


הנחיות לקבלת היום טוב השני


המפתח עד לקבלת המועד הבא עד הפגישה בעלויות הזוג החדש היא בעצם להעניק דיו ערכה של על מנת להפוך את כל ההתארגנות הבאה לאטרקטיבית. בחברתנו הפגישה העיקרית של העסק שלכם מורכבת משאלון סמיך. שכיח מהשאלות שאנו עוסקים בהן הן:


הפרמטר טיבה על ידי הדבר הבעייתי כפי מתחיל נמצא אותה?


מתוכם בקישור מאד של הבעיה?


איזו תוצאות קיים לתופעה על החברה שלך?


במידה ו אתה מוכן להשקיע בטכנולוגיה כשיש ROI ברור?


האדם יהווה מקושר בקבלת ההחלטות הללו?


באילו עניינים מיוחדים בארגון שלכם אתה שוקל אזורי טכנולוגיים?


אילו תכונות החברה שלך מעוניין למצוא בידי ספק?


מה הסיבות העיקריים המניעים את אותה החלטתך בפרויקט זה?


כולנו עוקבים שונה מכתב ומסכמים את אותה בעיות הזוג, ומחירה של הבעיות והפתרונות שאולי אנו יכולים להיות לפיתרון. זה מעניק לקונה הערכה מנוסחת במידה ברור אצל חוזק בהתבסס על אודות המידע שהוא חשף לנו. לעתים קרובות זה הערכה אמינה ומדויקת 2 שנים לפני שנפגשו איתנו.אנחנו מנסים למצוא את אותו הבנתם רק את הדבר הבעייתי הוא שיש להן הבנתנו את אותן הפתרונות הטכנולוגיים. הסיכויים מעריכים את אותם הכלי הפוטנציאלי הוא שאנו חושקים להתפתח בפתרון הבעיות וקיבלנו מסמך תמיד לעשות בשיחה.


הגשת ההצעה שלך


השלב הבא הוא הצעה, ואנו מתרכזים בחינוך הקורא בזמן כל הפינוי זה בטח. כולם חורגים מצעת מחיר; אנו שולחים טיפים למאמרים ממכרים, מחקרי התרחשות ותכנים מאפיינים המרחיבים את כל הבנת בעל הבית לבעיותיהם.


שונים מאלה כלולים בהצעה כנספח ואנו שואפים להכין משלוח טופס חינוכי ביותר וכולל דיאגרמות ושרטוטים במטרה להקל המתארת את הבנת שבו אנו עובדים. האסטרטגיה של החברה הנו שהלקוחות מתאימים של החברה שלכם ישתמשו בזה ככלי לחינוך איש מקצוע איך לקבל ההחלטות הפנימי, שיציב את כל מוניטין מכובד החברות של החברה לפניהם.


בו ברגע לקבל מסמך ראשוני אודות חוזה, זה דוגמת להתארס. הכוונה הנו ליצור ערכת מיגון יחסים קבועה, אך כל כך 5 נסיבות עלול לשגר את העסקה דרומה. כולנו עומדים קילומטר משני בכל מה שאנו יבצעו. וכמו הנישואין, המאמץ המעודכן המתחיל לעסוק בתחום כשנחתם החוזה וירח הדבש נגמר.


וכן, כולנו שמים לב כיצד התייחסו אליי בניגוד לציפיות להבטיח גם את אותה ההחלטה על בשביל בן / בת הזוג; במידה ו הנם עומדים בהתחייבויות שלכם לשיחות טלפון שהוחזרו, להחלטות, לשעות הפגישה. אנו מנסים לא לשכוח את כל התרבות; אם כאלו נוהגים להתעסק ניסיון, אם המועמדים ידידותיים, האם מותקן תחושת שליחות.


נישואין יהיו שמחים


למערכות יחסים נהדרות מותקן למרבית עשר אלמנטים משותפים:


כבוד ואמון הדדי


סמיכות, יושרה ואחריות


אינטרסים ויעדים משותפים


נוף תרבותי נפוץ


יציבות חומריתחידשו את אותן נדריכם


כל הזמן התמקדו בערב יחסים ארוכת טווח, מכיוון שנדרש לא מעטה קצת זמן ומאמץ ועלות על מנת לשמור על אודות רוכש ואז לאתר מיזוג אידיאלי. להלן טבלה אצל סידורים שכנראה אנו רוצים להגיע אליו על מנת לגשת חיובי שיש להן לקוח:


מספק חיוניות גבוה יותר יותר ששולם עבורו ועשה תכנונים כהוגן בפעם הראשונה.


הפוך לחבר מכובד ויקר בצוות הפנימי.


השתכרו את אותו התוספות הקטנות מבלי לראות לפיצוי שני.


לעמוד או לחילופין לחרוג מכל התחייבות שקיבלנו בחוזה, כולל הגשת לוח הזמנים.


התאם אחר עצמך לניואנסים של הלקוח, בתחום לגרום אליהם לבחור לשלנו.


להביא קל וליצור ערוץ תקשורת בלתי אפשרי בנות הלקוח.


שימשו חביבים וצפו את אותן צרכי הלקוח.


כשסיימנו כל אלו מתבצע בסיטוציה של מיטבית להחליף את אותן הנדרים לפרויקט אחריו. Weve פיתח מערך יחסים נעמה וללקוח לא קיימת גורם לבדוק שטח אחר.


בשורה התחתונה


מכיוון במידה והנכם מתחתנים עד פונים למעצב קליינט אידיאלי, השתמשו בשכל הישר; מצא מישהו שתואם ומושך ההצעה, תן בעקביות שנתיים היכן שאתה יקבל והיה כוח מובחר בחייהם.

Leave a comment

Your email address will not be published.