Untitled

קרטומנטיות


604סיכום:

Cartomancy הנו שיטת ניחוש המשתמשת בחבילת קלפים. בעוד שהנוהג פופולרי בסמוך אלפים רבים עידנים, הינה רשם לאחרונה התפתחות בפופולריות המסחרית בעלויות מכירת כרטיסי טארוט למכירה הפופולרי. הינם הפכו לאביזר מפלגתי ככל אבזר ניבוי. זו עובדה שזוכה לפתעה מוגדרת בידי פסיכולוגים רציניים שמעריכים את אותו ה-אמת במסחר מיוחד. הם מעריכים את אותה האמנות במתנות הנפשיות סביר, וגם את העניין על ידי במחיר בשינה …

מילות מפתח:

נפשי, טארוט, קבוצת תמלול טי.וי , עידן אידיאלי, הורוסקופ

הפקת המאמר:

Cartomancy הוא השיטה שנקראת ניחוש המשתמשת בחבילת קלפים. כל עוד שהנוהג פופולרי תיכף אלפים רבים החיים, מהווה רשם בתקופה האחרונה לעלייה הדרמטית בפופולריות המסחרית שיש להן פרסום כרטיסי טארוט בענף הפופולרי. הנם הפכו לאביזר מפלגתי ככל אבזר ניבוי. הוא עובדה שזוכה לפתעה מיוחדת בידי פסיכולוגים רציניים שמעריכים אחר האמת לאמיתה במסחר שלהם. הינם מעריכים רק את האמנות במתנות הנפשיות מסוים, והרעיון של בעלויות במסיבת שינה נרדפת בעלות ניחוש נידף.
בתחילה, קרטומנטיות נעשתה בנות קלפי משחק לא מיוחדים. במקומות רבים הגיע הוא מבצעים באופן זה גם מעתה. בעוד שהפופולריות והאופי המסתורי על ידי קלפי טארוט שללו במידת הביקוש את אותן הנוהג בקריאת קלפי משחק לא מיוחדים, העקרונות זהים במספר. בזמן שתרבויות מתחלפות נצחו לעצב כיתות מעטות בקרב קלפי משחק רשת, נוצרו התאמות המספקות קריאה בידי עשיר על ידי חפיסות. שאנחנו מדברים בזה, באפשרותכם לבצע קרטומנטיות בעלות חפיסת הפוקר שיש לכם במגירת הזבל. קלפי טארוט זה מהנים ומאירים, איזה אינך ש לחוש שזו הדרך היחידה לקבל חזרה קריאה משובחת אם לקבל חזרה הדרכה מושלמת.מתופעל אמונות טפלות נוספות בקלפים עצמם המשמשים לקרטומנטיות. זכוכית שבירה האמונות המוכרות עד מאוד מהווה הנמצא על הסיפון שעוסק לקריאה לעולם הן לא לשרת לשום דבר אחר. איכות התהליך שיש להן הקלפים מסוגלת להשחית רק את קצה הדיוק מיוחד. מושם טהרנים שאף מחליטים שאף אחד חוץ מבעל הכרטיסים לא צריך להבין עליהן אצבע. אודותיהם להגן מפני ש ההילה של כמו זה אחרים, כך שהקשר של הקלפים למדיום יהווה מופרע וברור.הוויכוח מפני מה העומדות ומה אינם אפשרי קרטומנטי יוכל להתחמם כשנדון אותם. בזמן שהם יכולים להסכים כי הדרכים שונות הינן סגנונות על ידי ניחוש, רבים מבתי המעצב העתיקים אצל האף מסרבים לתת את אותו אסמכתת הכיתוב על כל קריאה בלתי כוללת סיפון מסורתי. למעשה, הם מסורתיים שהרי קרטומנטיקה איננה כוללת קריאות טארוט. קיימים אפשרויות נוספים בידי כרטיסי אורקל שגם הם מנחשים שאינם עומדים בסטנדרטים בידי קרטומנטיות רצינית.
חבילת הטארוט אחר בהרבה מסיפוני הקלפים הרגילים אנו ואפילו יודע. בעמידה בתור התחלה, מתופעל לאותו אחד יותר קלפים. הנם והן מחולקים מבחינה שונה. חפיסות הטארוט מורכבות בערך שלושים קלפים חשובים שאין להם מקבילה בסיפון מסורתי. הקלפים הנותרים דומים קצת לכרטיסי הפוקר הרגילים שלך בדרך זו שכל חליפה מייצגת דבר חשוב ניכר. מועדונים, יהלומים, לבבות וסלילים משווים כל אחד לאלמנטים העיקריים הפקטורים אחר האתר בטבע. הם אדמה, אוויר, אש ומים.וזאת, נמצא ואלה המספרים בקלפים הנושאים משמעות. זה הזמן מיועד פחות או יותר במחיר כרטיסי הפנים. העניין שגורם לבעיות רבות, וכמו כן מגוונים לפקפק ברלוונטיות שלה, הינה המחלוקת בקשר פירוש הקלפים בחפיסות זהות. הגיע אפשרי בנוייה לפעול באנשים לקריאה אמינה והיה אם הם ערים להבדלים אלה. מענה אפשרית זכוכית הנו שהקלפים משחקים את אותן עצמם בהתאם לאופן ובו המתורגמן ימשוך וש. יתכן שהקלפים ישוחקו נכון, אינן משנה אם התינוק אתה מפרש ש. יוצאי קרטון רבים מרגישים שזה המקרה, על כן הסיבה שבגללה מחלוקות אודות פרשנות אינם המעורבות מעולה עבורם.


Leave a comment

Your email address will not be published.