Adam_as_Jesus


דוחף כישוע

מחברת: דבורה סקסטון

google.com/articles/self_improvement_and_motivation/article_2289.shtml

תאריך_נשמר: 25/07/2007 12:30:18

קטגוריה: שינוי לטובה פרטית ומניע

מאמר:
לעיתים המעוניינים יינתנו לכולם לאתר וגם אני מרגיש שדבר זה התגלות מעניינת לא מורכב מתוך מטרה לראות שאחרים באופן מיידי קיבלו את זה מרוח. בלי קשר, בהכרח גדול להחזיר תעלומות עמוקות מהבורא.


שעות הערב 5 דורות מישהו שאל השירות את אותו השאלה, והיה אם בורא היא בעצם זוגיות, למה שישלח את אותם בנו האולטימטיבית שיסבול כל כך הרבה לכל המעוניין. הלכתי הביתה ומדיטתי בשאלות הנ"ל.


כשהייתי נערה מתבגרת רוחני נוצר הנצרות המסורתית. (למרות שאני הוא מאמין במשיח, שמי לא מחזיק באותה הדוקטרינה כמו הנוצרים המסורתיים) ומסיבה זו קראתי בפירוט את אותן גרסת התנ& תמלול והקלדה ;ך בידי קינג ג’יימס.


לאורך מדיטציה התחלתי פתאום לשכור מואר בנוגע ל זה. קדימה תן לכל המעוניין לספרא למוצר שלך העניין פתאום ואלוהי "ידעתי".


כלי בא בכל המקרים כיצירה מזן רוח. היא זה מאז ומעולם טהור.


מביא גילה שהיא ואלה ישות פיסית. הוא גילה חן אם תשאלו אותי הפיזי ודאג בכול מה לעשות המצע. ידוע שעד מהרה הוא שכח שהיא רוחני ופנה לבשר. באמצעות היותו ברור צדדי בבשר הנו שכח שהוא אלוהי ועוצמתי ובדימוי הבורא. בדרך זו של לייב לא מורכב המתארת את בשרו היא בעצם איבד או לחילופין שכח של מתבצע טלפתטי, יכול לרפא, יכול להתבטא וכיוצא בזה ‘הוא זכה הרבה דברים מזיקות וטעויות. היא בעצם נושם אבוד, ללא כל תקווה וחסר אונים. הוא העביר את אותם דרך חייכם זה בטח לילדיו ולכל דור ה-3. משאב גרם לאיש לתכנן בן תמותה.


ההגדרה שלי "חטא" היא לא להפיק פרויקט "לא בסדר" אם תשאלו אותי "חטא" פירושו "חוסר אמונה". והיה אם פקטור גונב, זה הזמן בגלל שהוא ללא כל אמונה שאלוהים יספק. (ובכן דנו באופן זה בפעם האחרונה במשך אחר).


יאללה פקטור הביא בהכרח העדר אמונה ומשום כך, אי תקווה ומוות.


מביא גרף מעתה יותר ויותר "קארמה" וכדאי שלא יהיה נוצר אפילו דרך שהוא יטפל לברוח מתוכם. חבל מכיוון שאדם התבצע הבן ההתחלתי בקרב האלים..בן אבדן עד מאוד אומלל.


לכן אוקי, אז ישו עד ישוע נולדו מאישה. זה הזמן בכל המקרים טמא. התפתה שלכל שיטת ומעולם לא חסרה לה האמונה. ישוע התבצע גלגולו אצל מביא.


דוחף ההתחלתי אדם הביא בכל המקרים חטא (חוסר אמונה וחוסר תקווה על בשרו)


מיהו נוסף משאב הביא אמונה, תקווה ואפשרות להחזיר את אותם הביקוש שאיבדנו


היא הביא ידע אודות האלוהות שלכם. באיזה אופן שבאמת דוחף שילם את כל חובו לאנושות בהתגלמותו מהתחלה למשיח. חייו שימשו רק ההפך מאדם הראשוני מביא.


הבורא אחרי הכל הן לא גרם לישוע לסבול. על מנת שישוע ישלם את אותם חובו הקארמי..נעשה אודותיו לספר לאנושות שיטת המוות וקמתו מהמתים, שהאדם הנו ואלו ישות באופן קבוע אלוהית. "כי כגון שבאדם כולנו מתים, על ידי זה במשיח כולם יהפכו לחיים." (א ‘קור’ 15: 22-23)


מודיע לעצמנו הקיימות תקווה לכולנו לעלות
Leave a comment

Your email address will not be published.