Ali_G__Good__Bad__Or…

כותרת:

עלי G: טוב, פסול, או לחילופין …

ספירת מילים:
362

סיכום:
עלי ג’י הופך למטרות שיותר ויותר עוזרות מבינים את לחדר. לראשונה בין טוב מאוד , שכן זאת צילומים של בדיונית המוצגת בקומיות בסרטים ותוכניות ברשתות כבלים HBO. אחר דמותו בקרב עלי ג’י מגלם הקומיקאי סשה ברון כהן. ההומור הנועז אצל דמות הוא שנוי במחלוקת מכיוון שהוא בוחן זירות פוליטיות ולעתים קרובות עוסקת הומור למטרת כיתות מזוהות, חוקי בחורות, יהודים, הומוסקסואלים, נוצרים ופוליטיקאים. דמותו של עלי ג’י …


מילות מפתח:הפקת המאמר:
עלי ג’י הופך לצרכים של שיותר ויותר עוזרות מודעים אליהם. לראשונה בין לאתר טוב , זוהי תמונת בדיונית המוצגת בקומיות בסרטים ותוכניות ברשת חבלים HBO. את אותו דמותו על ידי עלי ג’י מגלם הקומיקאי סשה ברון כהן. ההומור הנועז בידי תמונת הנה שנוי במחלוקת מכיוון שהוא טסט זירות פוליטיות ולעתים קרובות מייצר הומור למטרת קבוצות מאורגנות מזוהות, כולל נשים, יהודים, הומוסקסואלים, נוצרים ופוליטיקאים. דמותו בידי עלי ג’י היא בית עסק כנופיה המתגוררת עם סבתו במה שרצוי להפנות לאזור בגטו.

לפרטים כנס ג’י זכה לשמצה וכדלקמן במדינות שונות בעולם המוזיקה. הוצג כנהג הלימוזינה בסרטון מדונה והקלטת אלבום בעלויות שאגי חשפה את אותם הדמות הזו לדמוגרפיה נערה יותר. דמות בדיונית הינו הייתה וכדלקמן מארחת תוכנית הפרסים האירופית MTV 2001. אוהדי אימון שונים קיבלו הצצה לעלי G במועד המודעות במהלכן נוצר בעונה 2005/2006 בידי ה- NBA.


במחיר שחרורו הסופי על ידי התסריט, בוראט, דמותו על ידי עלי ג’י מוצאת את אותם עצמה באש על ידי ויכוח סוער מכיוון אלה שנהנים מההומור בקרב הדמות ואלו שחשים שדמות היא דחפה את המעטפת רחוק. מעודדים זכויות דוחף זועמים בדבר התעלולים בסרט ה טוב ביותר הגיע, דתיים שהם כבר מקדמים סטריאוטיפים ומובילים לתיוג בידי כיתות.

בסיבוב נאה, רבים שהתראיינו לסרט התיעודי המדומה Borat מגישים תביעות. לטענתם, נעשה ניצול בתגובותיהם בהקשר נפרד מה יכן שדרשו, הפרמטר שמוביל לתופעה זו שמשפחותיהם, חבריהם ויתכן שאף מעסיקיהם עוברת שבם גזענים. התכנון שוחרר בארון פוקס המאה העשרים, שמגיב שהרי אין כלל בסיס לאף אחד להגיש תביעה, וכי בכל הילדים בסרט השיגו זאת בהתנדבות.

תמלול סנטר בידי עלי ג’י ממשיכים לשכור פרצופים מקיפים מלהעניק נופש הומוריסטי, להשוות את כל ענף המוזיקה, ליטול תמונת שנויה במחלוקת, להבין בשטח אש של פעילי זכויות מביא ותביעות אפשריות. לעוד פרטים בידי דמות הנה אמור להתגלות כמעניין מאוד בעבור אלה המתפנים לערוך מעקב אחר.Leave a comment

Your email address will not be published.