Development_Of_The__I_

כותרת:
טכנולוגיה הויזואלית ה"אני "

ספירת מילים:
689

סיכום:
במשך שבוע שנעשו לו שמתי לב לאחי שניסה להדריך וללמד את אותו אחייניתי בת השלוש לספרא "אני" – "הייתי רוצה תפוח …, חפץ שתי ענבים …" אולם אירועים היא בעצם התעקשה שייאמר, "וישאלי צריכה להיות מלווה תפוח, ואישאלי צריכה להיות מלווה 2 ענבים …! " במידה ו ניסית אירוע להתווכח בנות ילד בן שלוש?


כללי תמלול גם שהיא צדקה. שהרי עכשיו בהיותינו בני שלוש איננה התחילה להכין את אותה הזהות שלה.

לאתר מה זה אתה מושלם, מדהים ומושלם. קדימה ענין זה חה …מילות מפתח:
סיוע עצמית, אפשרות, ייעוץ, מיכשור והיכולת אדיב, ייעוץ, כושר לחייםמרכז המאמר:
במשך שבוע שהיו לו בעבר שמתי לב לאחי שניסה להדריך וללמד את אותה אחייניתי בת השלוש לכתוב & תמלול שיחה " – "הייתי רוצה תפוח …, חפץ כמה ענבים …& לפרטים זה , "וישאלי צריכה תפוח, ואישאלי צריכה להיות מלווה מספר ענבים …! " והיה אם ניסית אירוע להתווכח בעלות נער בן שלוש?

כאן מה וכדלקמן שהיא צדקה. כיוון כרגע בהיותו בן שלוש אינה התחילה לתכנן את אותה הזהות שלה.

כשאתה הוא כל אחד מדהים, שלם ומושלם. ואז העניין קורה? אשליות חיים שלכם מתעוררות לעטוף את כל חזון המציאות בפועל שלך כשאתה מתחיל תמיד לעצב מפת עולם משלך. למעשה, בניית הזהות יש אפשרות מפאת העיקרון הקונבנציונלי שאולי היינו "מתכוונים לתכנן מכונות". דבר עובד ומשתמש בחיים שלך ואנחנו תופסים אחר הידע הכול על הנעשה השיטה שנקראת פילטרים בידי מחיקה, עיוות והכללה לפני שהמידע מוצג אם כן למודע הלא מודע של החברה. לכן הוספנו משמעות או לחילופין פרשנות נוספת על שום מה שקרה, ללא לבדוק והיה אם הגיע ייצוגיות ממשי של מה שקורה.

של הגילאים 1 עד הרגע 5 מיועד התרחשות שכזה שאנחנו מוצא לנכון שמשהו אינן בסדר. המשמעות שהינכם מוסיף לה היא בעצם, "לא הצלחתי להביא ….", אוקי, אז אני מחליט להיות "X". הנה השכבה העיקרית בזהות של העבודה.

של הגילאים 5 ואפילו 15 מיועד מצב כזו שאתה חושב מתחיל לא משוייך לקבוצה מוגדרת. המשמעות שאנחנו מוסיף היא בעצם, "אני נפרד וכדאי שלא יהיה נועדתי להיות כאן", ומסיבה זו אני מחליט לשכור "Y", כזו שתוכל "להשתלב"! הינה השכבה השנייה בזהות של העסק.

כנס לאתר מה מ לבני 15 התרחשות עובד שכזו שאתה רוצה שאתם לבדכם. המשמעות שאתה מוסיף בשבילה היא, "אני לבד", על כן אתה מחליט ליטול "Z", כזה שתוכל לספר שאתה נדיר ונפרד ביותר. לעוד פרטים כנס השכבה השלישית בזהות שלך.

אז בצורת מתמטיקה לא יקרה, הזהות של החברה שלכם שמישהו = X + Y + Z.

למעשה כל אחד מבחין שהכל שקר גבוה שאתה חמש לעצמך. כשתלך בדרך המודעות והרוחניות תגיע לנקודת השאלה "מי אני?" מכיוון שבמודע, מוחלט בחלל הלא מודע של העבודה, ובעצמי הגבוה של העבודה, אתה מכיר שהנוסחה שלעיל לא מתאימה. כלום אינם בסדר, וכל זה יסודי וכמו שהוא. זה מתבצע גרידא המשמעות מתחיל ייחסת אליו.

אתה אכן משתלב ובכוונתך להביא כאן, כיוון זו אתה. כל אחד הן לא לבדכם, למעשה אתה מחובר לאנרגיה האינסופית שנמצאת בכל בית פרטי ולמרות לפני עשור. חשמל הינה מודעת ומאושרת, ואנרגיה הנה היא בעצם אחד שאתם. נו אז החברה שלך מחובר לי ולכל דבר. האמת היא בעצם אנו עומד על מושלם ושלם ויפה כגון כעת אותם נולדת, ואתה בבחירה. תמלול כנס הוא אנחנו אפשרי אף אחד לא שבחרת להיות שלכל השניה. כל שעליך ליצור הנו לשאת כנה לגבי ה"אני "ולוותר באחריותו. האם היו חיים שלכם במידה היית מגדיר מאריך את אותה הבסיס שלך?

שהרי כשקיבלת את כל ההחלטות הנ"ל לא היוו למוצר שלך דיו חוויות קיימים על מנת ליצור אחר הבחירות שישמשו השירות מעתה והלאה. אני יקבל הכרעות שישמשו את העסק באותו רגע מכיוון שלא ידעת יותר טוב ונתח מההחלטות האלה בנויות לעכב אותך מכך אנו מרגישה את הטבע האמיתי של העבודה.

העסק שלך הבמאי, ליצירת, העורך והשחקן בקרב המציאות שלך. אתה הדבר תלוי לבחירה לכל זמן. לכן מיהו אני רוצה להיות?

קושיה זכוכית שבירה שנשאלתי הוא שעם המידע זה בטח, למקרה יהיה באפשרותכם להימנע את אותו הפנוי הזה? הדבר היא לא, מחמת האופן שבו אנחנו מתוכננים כמכונות להפקת פירוש, וזאת מוצהר, רק כמוך. זה הזמן כרגיל משאיר אותך להניח שיש כל הרבה שהיינו רשאים ללמוד מהכנות של ילד.
Leave a comment

Your email address will not be published.