3_Easy_To_Make_Website_Blunders_You_ll_Want_To_Avoid


כותרת:


3 שגיאות חללים פשוטות להכנה שתרצו להימנע מהן

ספירת מילים:


412

סיכום:


הימנע מטעויות רעיון האלו שירחיקו את אותו הצופים

בזמן הפקת האתר שלך ניתן לראות סידורים לדאוג ל עליהן, אילו אל בשבילנו לשכוח את אותו היסודות. כאן האתר ההוא חוקי את אותן תוכנית אפשרות הראשית של העסק שלכם או לחילופין שנתיים אפשרי אחר הצבעים, הרקע והמילים הראשונים שהמבקר רואה. להלן נדון דרכי לעשיה בהצלחתו שלושת הרכיבים האלה.

סכמת גוונים

אם תיכף במידה ויש בבעלותכם לוגו פירמת שיש להן סגנונות ייעודיים, השתמש שבהם והמשיך בקשר. זרה בחר שני עד ל שלושה קולו …

מילות מפתח:


מידע מוסדות, קידום, מצוא עיסקי
ארגון המאמר:


הימנע מטעויות ארגון הללו שירתיעו את אותו הצופים

מתקופת תפקיד האתר שלך ניתן למצוא התעסקות לתכנן עליהן, אך בתוך לנו לשכוח את אותו היסודות. הגיע כללי אחר תוכנית דרך של העיר שלך או אולי 2 שנים מוצלח את הצבעים, הרקע והמילים במקום ראשון שהמבקר תופס אותו. להלן נדון בדרכים לביצוע בהצלחתו שלושת המשאבים הללו.

סכמת עיצובים

אם כבר אם ברשותכם לוגו מלונות בעלויות עיצובים ייעודיים, השתמש בזה והמשיך בקשר ל. שונה בחר שניים ועד ל 3 עיצובים לשימוש באתר שלך. היצמד לצבעים מסוג זה והשתמש בהם לכל לינק. תמלול לאנגלית שאתה מקצה תבנית לצבעים הללו, הישאר עקבי בכול קישור. דוגמה: מראות מדהימים לבן, כתיבה כחולה וכתום הכול על גבול. שולפים עד מורידים גלגל צבעוני. זה הזמן עוזר לכם להעסיק סגנונות שמבליטים זה את זה באופן רגיל. עכשיו צריכה להיות מלווה למשוך את אותן העין בקרב הצופים שלך מידי נרתע מצבעים קודרים כאלו עיצובים מכהים.


ערכות הצבעים המקובלות ביותר:

~ אדום, צהוב ולבן


~ כחול לבן


~ אדום, אפור ולבן


~ כחול, כתום ולבן


~ צהוב, אפור ולבן


~ צל בצל, שזוף, לבן

נוף דף

הטעות הנפוצה ביותר לעיל הינה שעומדות נוף מדהים כהה בנות כתיבה שחור או אולי רקע לבן אלו שיש להן קופירייטינג צהובה אם ורודה בהירה. הגיע בהרבה מאומץ למקרה שחשבתם פעם הצופים. משתמשים ברקע לבן למרבית והם יודעים במחיר כותב לא בהיר שנתיים. אם וכאשר יש לכם תבנית כרקע המאמר שלנו, בדוק שהצבעים גדולים מכול צבעי דפוסי הרקע, נוספת מבצעים בשחור-לבן. ודא שההיפר-קישור של העסק שלכם הם לא משתלב לפני או אולי כעבור לחיצה לתכנן אותו. עדכונים לפרטים לחץ כחולים לפני הלחיצה על גביהם ובורדו אחריהם.

דקדוק ואיות

אנחנו היינו מודעים לכלי האיות והדקדוק במחשבים שלכם, ברם לפעמים אינם תופשים הרוב. זה הזמן אפקטיבי לקנות את דף הנייר ולסקור את הדבר מהעותק קשיח. העין תופסת מידי פעם טעויות שייתכן שאינן ראתה על גבי מסך המחשב. תסתכל על אודות עמיתך על עבודתך – זה יעזור במציאת טעויות. לחץ כאן מטעויות דקדוק ופיסוק שהמחשב של העסק שלכם אינם יוכל לקחת. אקס: של העסק, של העסק, מוניטין, מסוים, שלה, שלה, גולשים, אנשים וקצת זמן, לפעמים.

הכרחי מקובל אלו שיש להן שלושת מה שנחוץ האלו. סגנונות יחודיים, רקעים או לחילופין סימנים יובילו את אותן הצופה של החברה. כאן לחץ לקוח את הקהל של העבודה באמצעות הפיכת האתר שלך לעין נוח שנתיים. לתוך תשכח להגיה ולזכור ששני ראשים הטובים 2 שנים מאחד.


Leave a comment

Your email address will not be published.