Dieting_and_Exercising_-_Results_all_the_time_


תמלול פרילנסרים :
תזונה הנכונה ופעילות פיזית – השפעה כל הזמן!

ספירת מילים:
293

סיכום:
כדי להצליח לשמור אודות תוכנית אימונים, תצטרך להגדיר תוצאות.פרטים טובים מפתח:
עיצוב גוף


ארגון המאמר:
כדי להצליח לשמור על תוכנית אימונים, תצטרך להגדיר אפקט. תוצאות המשקל הממוצע ביותר בקנה הכמות של, מידת שמלה, תמלול אודיו טקסט דרושים הכול על מכונת ספסל וגודל המותניים של החברה שלכם. שמי מסובך אותי לחשוב בתקצירים. השפעה, כל הזמן? כן! תמלול סרטון יוטיוב שכיח אינן מסוגל להיחשף מהיבט של אנו מעוניין לדעת המתארת את פני הרצפה. יהיה בידכם להוריש אחר מהות השפעות לשלוש קטגוריות: רגשית, פנימית וחיצונית.

רִגשִׁי

שמי מאמין שנחוץ יותר ממדידות המותניים, מספרי הקש על ספסל פרטי אם קריאה של מה שהסולם כל הזמן, הגיע הביקוש שפעילות פיזית יבצע בשבילך רגשית. מבחינתי זה הזמן נעשה בטוחים באופן עצמאי והערכה עצמית. קוראים לי אעשה יחד עם זאת כל כך החיים שלכם כיוון אני אינן מוכרחה לחזור לבן אדם שהייתי עד לפני זמן לא רב. מבחינתך זו יתכן ותהיה לשאת תחושה אצל פרודוקטיביות. עד בגלל שאתה ירצה לעשות פרויקט בעבורך ובשום פנים ואופן מותר שיהיה עם אשת אחר.


פְּנִימִי

אפקט פנימיות באות מנקודת מבט בקרב תוים הכרחיים, כמו מתח לדלת דם נמוך יותר, וירידה בשומני גופינו, כולסטרולים וטריגליצרידים. שהן אינן, הללו ראשיים, אילו אינם מסתכלים בסיסי הכול על קורס תמלול וכתיבה שיווקית .

חיצוני

כדוגמת אלו תוצאות אנחנו רגיל להגיע אליו. הגיע דבר שאולי אנו יכולים לאתר או שמא לגעת אותם. מכנסיים מיועדים למפסידים, זרועות נראות גווניות, והמספרים הכול על המאזניים יורדים. מידי פעם זה בצורה משמעותית יותר נגיש להשיב מוטיבציה מאותם סידורים שאולי אנו זכאים לדעת, והוא לא מכול המצב בפנים. באופן מוקפד, ראיתי 2 שנים אנשים דבקים בתוכנית אם הם מתמקדים בתוצאות הרגשיות והפנימיות, יותר נותן אפשרות החיצוניות. התוצאות החיצוניות מסוגלות להניע אותי בהתחלה, אלו מ הגישה של INSIDE OUT היא הינה שיוצרת למוצר שלך להחליף.
Leave a comment

Your email address will not be published.