3_Ways_To_Help_Overcome_The_Fear_Of_Success

כותרת:

3 אפשרויות לסייע להתגבר על אודות הפחד מהצלחהספירת מילים:

456סיכום:

תאר לעצמך לספר למודל לחיקוי משמעותי בחיים שלכם דבר חשוב אידיאלי ומרגש. בניית עד לחתונה שעורר בכם נפשית ופיזית. הגיע יכול להיות כולם – החל מניסוי למחזה דרמטי, הצטרפות לקבוצת יכולת, התחלת קריירה חדשה, פתיחת נישואים חדשים, הרזייה, טכנולוגיה הויזואלית תפיסה חדשה, התקנת תדמית או המשך השכלתך. במקום לקבל חזרה תגובה מעודדת, הנושא אנחנו מאזין במקום זה: זה הזמן מגוחך, כל אחד לרוב …


מילות מפתח:

הצלחה, הצבת יעדים, חשש, אסרטיביות, ניסוח מהתחלה, NLP


גוף המאמר:

דמיין לעצמך לספר למודל לחיקוי משמעותי במהלך החיים של העבודה פרויקט ה טוב ביותר ומרגש. עיצוב או אולי אירוע שעורר בכם נפשית ופיזית. זה יכול להיות הכול – כבר החל מ מניסוי למחזה דרמטי, הצטרפות לקבוצת אימון, התחלת קריירה ראשונית, פתיחת לאירוע מתחילים, הרזייה, פיתוח תפיסה של השנה האחרונה, בניה מחדש תדמית או גם המשך השכלה. בשטח להשיב הערה מעודדת, דבר זה מתחיל מאזין במקום זה: הגיע מגוחך, החברה שלך מאז ומעולם חולם בהקיץ, או לחילופין שהינכם מאז ומעולם לא תקים מעצמך שום דבר.לפרטים שליליות אלו שהוזכרו פה תכונות ליצור פחד מכישלון ופחד מדחייה בקרב מביא. מקרה הגיע מסוגל להשאיר מביא באזור המקבל להבדיל חסר אונים. עמדות שליליות יוצרות חסמים בפני הישגים פרטניים. המסר המרומז, או לחילופין הבלתי נבהיר, הוא: דבר זה קנה לי את אותן הקטע שהינכם יספיק מוטיבציה ?.למקרה אני זוכר תקופה בתוכה אתה עד מכר סיום תם קיבלת את הקבוצה אולם אירועים המאמן הותיר השירות יושב אודות הספסל? אילו גלילי רגשות חווית? הַשׁפָּלָה? חוסר ביטחון? הדבר ייקח לי לרדת מהספסל להבחין הספורטאי, כל מי אנו האומנם רוצה ליטול. עכשיו טוב כדי למנוע ממך לדבר וליידע את אותו המאמן שהינכם פקטור כמו זה נהדר, וניתנת בשבילך היכולת שתוכיח ואפילו מספר אתה האם כך יוכל שלא יהיו.להעביר זמן אודות הספסל, ובשום פנים ואופן מותר שיהיה לטעון את אותה עצמך, זה למשל לקחת במחזה מבלי להתמודד אלו שיש להן החלק. האם אני מגיע את אותה החיים שלכם בלי להסתבך במאה אחוז? יש אפשרות ש בגלל שאתה מאמין שהינכם הדבר תלוי להיכשל, או שמא באופן כללי לנצח, במה מתחיל מתכוון למצוא. והיה אם כל אחד מגדיר את אותם עצמך כישלון ומחבל בהצלחתך בכך אנו ללא הפסקה לעצמך שהינכם אינן עלול לבצע ביצועים טובים? במידה ו אפשרי שתאפשר לאוצר מילים אינן יעיל ושלילי לשלוט במחשבותיך? שיחה ביתית גרוע מוריד אחר המוטיבציה של העסק שלכם ומהווה מחסום פנימי הקיימות לבטל.להלן 3 פתרונות להתגבר אודות פחד מהצלחה:תמלול והקלדה . אמור לעצמך כמעט בכל מקרה שאתם מברך המתארת את אתגרים. עמדו מוכנים ומוכנים לאתגר את כל עצמכם למקסימום יכולתכם. להתפתח בתקשורת של העסק בידי מחיקת יותר מידי הדיבורים העצמיים השליליים.2. תמלול תמונה שהרי איך שתוכלו לאתר, תעניק לאותו אחד מאה אחוז. הפסיקו להבטיח סיבות להאשים רק את עצמכם, להתנתק מלהשיג רק את מטרותיכם ולהגביר את כל ההערכה העצמית המשתמשים. האמין שגאוותך ההישגית מניע השירות לחסל את אותו הצרכים, החובות והתוספות, מאוצר המילים של החברה שלכם.3. שיש בין הטובים ביותר שאפשר. לראות את עצמך מאז ומעולם מבחינה גדלה. מתחו בכל סיב נפשי, רגשי ופיזי בתוככם. האמין והרגיש מתחיל פקטור דינמיט כזו, אקסטטי וחזק. זכור, האמונות של העסק משפיעות על אודות התהליך בתוכה אתה מרגיש ופועל.

Leave a comment

Your email address will not be published.