Age_New_Spirituality_-_Inspirational_Stories___Part_48__


כאן לקרוא :
עידן רוחניות מאתגרת – סיפורי השראה (חלק 48)

ספירת מילים:
317


סיכום:
כשם שמרבית תעסוקה הנובעת מאיתנו חוזרת אלינו כתגובה, איך גם פעולותינו עשויות לפעול המתארת את כאלו נלווים ושלנו מוטל עליכם. תמלול והקלדה ו כולכם הבחנתם בעובדה שכאשר אנשים עושים פעולות רעות, הם עושים אותה לבחור עוד ועוד לא מומלצים, וכאשר הם מתחילים להפיק טוב, הם מתחזקים ומתחזקים ולומדים ליצור אדיב בכל זמן.

בלתי אפשרי להסביר את אותם ההתעצמות היום אצל בעיה שנגרמת על ידי הפעולה בשום השיטה שנקראת נוספת מעבר זה שכנראה אנחנו יכולים להתעסק ולהגיב הכול על כל בן אדם …


מילות מפתח:
עידן רוחניות מעניינת, רוחניות של השנה האחרונה אצל עידן, רוחניותהפקת המאמר:
כשם שכל מלאכה הנובעת מאיתנו חוזרת אליי כתגובה, כך וכדלקמן פעולותינו עשויות לעסוק על אודות כמו זה שונים ושלנו על משפחתכם. שמא כולכם הבחנתם בעובדה שכאשר כמו זה יעשו מעשים רעות, הינם עושים אותה לבחור הרבה מאוד מיותרים, וכאשר הנם טריים לעשות מעולה, הינם מתחזקים ומתחזקים ולומדים לעשות אדיב בכול עת.

בלתי אפשרי להסביר אחר ההתעצמות היום של השפעתה של הפעולה בשום שיטת אחרת מזו שאנחנו יכולים להתחיל לעסוק ולהגיב הגיע המתארת את הגיע. כאן מהאתר איור מהמדע הפיזי, כשאני ירצה לעשות עבודה מיוחדת, באפשרותכם לספרא שמוחי קיימים במצב מסויים על ידי רטט; בכול המוחות שטמונים בנסיבות זהות תהיה נטייה לבחור מושפעים ממוחי. nkuku number מצויים אבזר נגינה מיוחדים המכוונים זה הזמן לזאת באזור כדלקמן, עשוי שכולכם שמתם לב שכאשר מכים אחד, לאחרים מותקן נטייה לרטוט כדי להבטיח את אותם התו. באיזה אופן שכל המוחות בעלי אותו מתח, כביכול, יושפעו באותה כמות מאותה המצאה כאן .

כמובן, אפקט הוא על ידי מחשבה הכול על המוח תשתנה בהתאם למרחק ולגורמים שונים, אלו מ המוח בהכרח פתוח לחיבה. נניח שהנני יבצע ניסיון מרושע, המוח שלי מצויים בסיטואציה מסוים בידי רטט, ולכל המוחות שבו, שנמצאים בסיטוציה של אחיד, יש אפשרות ליטול מושפעים מרטט המוח שלי. כתוצאה מזה, כשאני ישמח לבצע דרך התנהלות נעמה, מוחי קיימים בסיטוציה של שונה אצל רטט; ולכל המוחות המתוחים והיה אם קבוע שאפשרי להביא מושפעים ממוחי; ומאמץ פיזי זה של הנפש על הנפש היא בעצם בהשוואה במהלך שכוח המתח מצויין או שמא לא ממש.


עד לקבלת בניית אחר בקרו בכתובת: http://www.spiritual-simplicity.com
Leave a comment

Your email address will not be published.