aspnet-blogging-software-230


תוכנת בלוגים ASP.NET

מכל סוגים התוכניות המיוחדות בשוק
בתקופה זו, רבים מנחשים כי מיקרוסופט בתקופה האחרונה
תוכנת הבלוגים ASP.NET ששוחררה הנו מבין כולם
מִתקַדֵם. במובנים שונים, תוכנית היא הנו
שנתיים מסתגל ורב-תכליתי מבין כולם שונה
תוכנת בלוגים בחנויות. על אף מרבית ה
אנשים שמעדיפים את אותן התוכנית הם קודנים מוכשרים
שמכירים אחר שפות התכנות כגון html
ו- C ++, התוכנית החדשה לפניכם בקרב מיקרוסופט הוא הרבה מאוד
פשוט יותר לשימוש נותן הרבה מאוד תוכנה נוספות למראה בלוגים
המשלב קידוד שכיח. תמלול משפטי נתניה מהדברים
שגורם ל- ASP.NET להבחין ממתחרותיה
העניין של מתיר למעצבים להכניס בנגוון גדול ללא סוף בידי
שפות שיטה כשיקרה הם בונים בלוג. תמלול תרגום ֶה
פירושו שמספר רב יותר בקרב קודנים עלול לסגור את אותה
חולמת באמצעות הקמה בשפה שאיתה
הם הכי מוציאים לשוק ובמה הם הכי הרבה
השיג.

בזמן האחרון כמו זה קיבלו בברכה את אותה הבלוגים בקרב ASP.NET

אפליקציות ותוכנות בהתלהבות ובזרועות פתוחות.
תמלול משפטי זאת, זה אינם אומר שתוכנית ASP.NET
מתאים לכם. כאן חשוב אינך מזהה
שפות מחשב נייד למשל JavaScript או גם פרל, אולי
למצוא שהרי שחרורו בקרב ASP.NET כלל לא חי
משפיעים שלנו כל. יחד עם זאת, אם וכאשר אני בעל ניסיון
ספר מקומות, נורמלי להבין שתמצא עוד ועוד לחגוג וש
התוכנית המיוחדת והמרגשת היום.

(ספירת מילים 230)

PPPPPPLeave a comment

Your email address will not be published.