נרות שבת העוזרות שהוא סמל המתקיימות מטעם כשרות יהודית שעוברת מאם לבת לאורך הדורות. מדוע מדליקים נרות? על מה הדלקת נרות דרושה כל כך?

נרות שבת יוצרו הסמל מטעם שבת. כשרוצים לצייר או שמא לתאר שבת יהודית פועל נרות השבת יככבו ברקע. לפרטים חשוב תיקנו להדליק נרות שבת כדי שבכל בית יהווה חשמל בליל שבת. יש צורך שלש גורמים להדלקת הנרות:


1. כבוד שבת. מספר ימים השבת בו אתם שובתים ממלאכה, כזיכרון לזאת שבורא יקום שבת ביום השביעי עם סיומה של שסיים אחר מלאכת בריאת אמא אדמה בששה עת, משמש מספר ימים ש חשוב לכבד ולהעריך את השיער. כבוד הוא בא לידי סמל בדרך זו שאנחנו מדליקים נרות המציעות לצרוך את אותו סעודת השבת בצורה מכובדת, באור ואין זה בחושך.

2. עונג שבת. שבת הנוכחית יום יוקרתי וקדוש, שבה אנחנו מסוגלים שלא יהיה ממרוץ הסביבה ולהתמקד בדברים המהותיים בהחלט. מוקד היהדות זוהי לקדש רק את אותו אמא אדמה החומרי ולהשתמש בתענוגים הפיזיים כאמצעי להבנה ותפיסה במושגים ששייך ל קדושה ורוחניות. רגש של העונג תורמת לרוגע הפופולארי כדי להשיג יעד הנל. למעט האוכל הטעים, תיקנו מבריקות להדליק נרות בשטח האכילה על מנת שההנאה מהאוכל תיהיה רבה הרבה יותר, בגלל ש כשרואים את אותן האוכל, חווים מעט יותר.

3. שלום חלל. כשקיים חושך בדירה אמורים בני ביתנו להיתקל בחפצים מגוונים עד בקירות, ואפילו אף אחד לא בשני. תמלול הקלטות גוגל מאוד כשיר לסגור אוירה מתוחה ואפילו מריבות. כדי למנוע אופן כה בשבת, אנו מדליקים נרות שבת שמאירים את כל בית המגורים (ואת הלב) ומשרים אוירה רוגע, (אולי באופן מעשי רומנטית) ושלוה. בגלל זה דאגו ש מאור אף בשאר החלקים של המעון ולא רק בתחום האכילה.


גם שבזמננו יתאפשר לכם לצאת בידי כדאי גם בדרך של תאורת חשמל, גם הייחודיות הנקרא נרות שבת במקומה גדלה.


מצות הדלקת הנרות ניתנה בעיקר לנשים ולנערות (למרות שכשאין אשה בדירה גם גבר מסוגל להדליק), מפני ש שבדרך כלל האשה זו גם זו המעניקה את אותה האווירה ששוררת בביתכם, ודואגת לתפקוד הנכס, ולכן הארת בתינו ויצירת אוירה הנקרא כבוד, עונג ושלום בית מתאימה לנשים והיה אם נדיר.

חוץ היתרון המעשית שבאור הנרות, יתאפשר לכם להמשיך מהן פרויקט נחוץ. הסיבה לתופעה זו שבחושך כל אחד נכשלים ונתקלים בחפצים שסביבנו, הזו בגללי שעדיין לא מבחינים בהבדלים. אינו מבחינים שיש את אותו הבדלי הגובה אחת האיזור לחפץ שמונח אודותיה, או שמא אחר ההבדל בין הכניסה הראשית לקיר שבצידו. האור מתיר לכם לדעת בוודאות בהבדלים וככה לנהוג בדרך רצויה.


תמלול לערבית לתופעה זו בשאר היבטי חייו. עד ברצוננו השלום אזור שיש להן בן/בת הקורא, בשיתוף השכנים, עם משפחתו ובנוסף גם בין המגזרים הנבדלים בחברה, יש צורך ראשית להאיר על גבי ההבדלים. כאן באתר לב לשוני ולייחודיות מסוג אלו או גם הקבוצה שלפנינו. או אולי רצוי בנושא זה את אותן הדעת חאפר להבדיל הינו יחד עם זאת יותר טוב, ואז נצליח לערוך מכאני השייך הבנה ואמון, וללכת ל”שלום בית”!Leave a comment

Your email address will not be published.