סביבות תנועה ראשיות של ESL

המלץ המתארת את לינק מאמר תגובות הדפס מאמרשתף לינק זה הזמן בפייסבוקשתף לינק הגיע בטוויטרשתף מאמר הגיע ב-Linkedinשתף מאמר זה ב-Deliciousשתף עמוד הגיע על Diggשתף מאמר הגיע המתארת את Redditשתף עמוד זה ב-PinterestExpert מחבר D F Dalton
כאשר העסק שלך משנן את אותה המערכת על ידי , עשרה תנועות, כל אחד במצב למה ששואלים האמיתית: באיזו דרך מישהו עלול לבחור באופן מהיר את התנועה שתרצו לכל הברה והברה? באותה השיטה שנקראת בתוכה דוברי שפת באופן שולטים בנקודות העדינות של כל כך שפה: למוד בסיסי אצבע בסיסיים; הוראה רשימות בסיסיות אצל חריגים; וניחוש, שאין בהם חשש, כאשר עומדים מחכה מול מילה מאתגרת.

הינה די בסיסי אצבע בעבור רוב המילים הרווחות באנגלית.

1. במרבית ההברות מתחילות בעיצורים. חשבו בדבר הברה קצרה שמסתיימת ואלה בעיצור, והברה ארוכה נגמרת בתנועות (כולל ה’ השקטה).


2. בהברה קצרה, A, E, וגם אני משמיעים לרוב את אותן הצלילים של A, E ו-I נמוכים (“aa”, “eh”, “ih”).

3. בהברה קצרה, O למרבית משמיע צליל של A ארוך (“אה”), אלו מ משמיע צליל של O מהיר בניו אינגלנד (“aw”); ו-U לרוב משמיע צליל אצל schwa (“אה”).


4. בהברה ארוכה, בכל התנועות אומרות רק את שמם (“אי”, “אי”, “איי”, “אוי”, “יו”), חוץ מ U, שלעתים קרובות בודק ל-U ארוך (“או”).

5. במילים שמקורן בשפות רומנטיות או מזרחיות, השתמש בתנועות הקלאסיות, הטהורות (“אה”, “אי”, “אי”, “אוי”, “או”).

6. בהברות קצרות לא מודגשות, השתמש בשווה אחרת מצוין שום דבר נפרד.

בהברות רבות, A, E, וגם אני משמיעים למרבית צליל דיפתונג, המורכב מקול ממושך (כלומר, E, I, או אולי A ממושך, בהתאמה), ואחריו I זריז בהרבה (“ih”). זה הזמן קוראים לי בקושי מורגש, מקום מקיימת את אותם ה”טונג” המינורי הידוע בהשוואה לאנגלית אמריקאית. (כדי לחקות רק את הטוואנג החזק שנתיים בידי דרום אמריקה, רגיל המשמעותי אחר הצליל הזה.) אפשר לתמלל אחר הנ”ל “אי-איה”, “אי-איה” ו-“אה-איה”; ניצול של ב-I ארוך פשוט וכדלקמן להדגשה (“עין-אי”, “אי-אי”, “אה-אי”); וגזירת ה-I ישנה בדיבור מועט (“ey”, “ee”, “aee”), שהוא התעתיק שעוסק לעיל. (זכור שכן “h” מציין אלא איכות תנועות ולא מבוטא.)

הגיע היסודות! יותר מידי שאר צלילי התנועה הנם דיפתונגים, איות “שובים” או שמא חריגים (שוברי טיפים עד מילות ראייה, שרצוי לשנן את החסימות ברשימות קצרות).

תרגיל

תרגל את כל סביבות התנועה הבסיסיות בקבוצות המילים הבאות.

ששת צלילי התנועות הבסיסיים בידי הברות קצרות הקיימים במילים טפיחה, פט, בור, פוט, להשתמש ופוט: קצרצר A, מועט E, מועט I, רב A (או זריז O), מהיר U ו-schwa.

ששת צלילי התנועות הבסיסיים בקרב הברות ארוכות במיוחד הנמצאים במילים E אילמת (ה-E לא נשמעת רק מתפקדת להארכת התנועה הראשונית, ממרחק), ובינהם בזוג, מט, קרדית, מוטה, אילם ומוט: ממושך E, רב I, ארוך A (בתוספת קצרצר I), O רב, Y פלוס U ממושך ו-U רב.

הקצר O מאוית לרוב “או” (ציפורן, חוק, גולמי) או לחילופין “או” (תפוס, הונאה, מתוח). U מועט מאוית לרוב “oo” (הוד, מבט, פיח), איזה מה מכיוון ש-U ארוך מאוית לרוב ואלו “oo” (מצב רוח, חשש, שן), מושם להבדיל של נספח סוגי המילים הללו על ידי שינון רשימות. U זריז מאוית “ou” במילים יכול, שהמזוזה, היה; זה הזמן מתומלל “אוי” על מנת להביא אחר בבירור מהתנועות הקיימות.

תנועות האומרות את אותם שמותיהם

מושם לשנן את אותן הצליל הראשוני בידי יותר מידי זוג צעיר תנועות שיש לו פה. שילובים מגוונים הינם אינטואיטיביים; רובם עקביים דיו כדי לשכור קלים; כמה צריכים הוראה מעמיק יותר. מלבד עשר התנועות, האות השנייה אצל צמד תנועות תהיה גם כל אחת מהתנועות למחצה H, W, או Y, או גם E אילמת.

חסר דאגות E היא בעצם השביל הנפוצה ביותר אצל הכלל, “כששני תנועות מתכננים, הראשון מדבר”. התנועות הראשונית מייצרת את אותו שיטת ההברה הארוכה שמורכב מ (שמו), ואולם התנועה השנייה שותקת:

A_E דוגמת בחבר “מייט”, ארנב, מקל.

E_E כגון במטה “פגוש”, פה, סצנה.

I_E ובינהם ב-mite “maeet”, שכירה, סינוס.

O_E ובינהם ב-mote “moht”, רוכב, קונוס.

U_E דוגמת באילם “myoot”, גס רוח, דיונה.

שילובים נלווים העומדים בחוק זה הזמן הנם כ. קונבנציונלי תן מוניטין רק את התנועה המקדימה בכל שורה ע”מ לקבל את כל הצליל המעודכן.

AE דוגמת ב-tael “teyl”, אווירי, מערבולת.

תמלול והקלטה כמו בזנב “טייל”, בעל ניסיון, לא תלול (לעיתים חוץ “aee” כגון במעבר, איולי).

AY דוגמת במגש “טריי”, זמנים, להישאר (לעיתים שונות “איי” ובינהם באיי, באיו, פפאיה).

EA ובינהם ב”סליל” אמיתי, חרוז, ממוצע (פחות פעמים “אה” דוגמת בלחם, ראש, מזג אוויר).

EE ובינהם בסליל “סליל”, ציוץ, עץ.

IE כמו בקשר “טאיד”, שקר, פאי (לעתים קרובות יותר “אי” במילים ברור הברה למשל בגדול, צער, spiel; לפרקים קרובות 2 שנים “אי” במילים אחרות).

OA כמו בקרפדה “טוד”, מעיל, עז.

OE כגון ב-toed “tohd”, איילה, סלו.

הו למשל בנו “נו”, הו, מצות.

UE כמו ב”טרו” ריאליסטי, כחול, תביעה.

ממשק משתמש כמו בפרי “פרוט”, שיוט, מיץ.

ובנוסף, התעתיקים על ידי 5 צלילים מתגאים לרוב את כל האיות הטובים מאוד על ידי הצלילים, למעשה “אה”, “אוו”, “אי”, “איי”, “אוי”, “אוי”. (התמלולים האחרים לא איותים נפוצים באנגלית.) EY מבוטא לפרקים רחוקות שנתיים “ee” (כמו בוני, דבש, עצמאית, לימי, גלגלת); ו-OO הינה קלוש oמבוטא לפעמים קרובות “אוה” (כמו בספר, רגל, מכסה מנוע, מבט, פיח).

Leave a comment

Your email address will not be published.